Sản Phẩm

Bình lưu điện cửa cuốn

Bộ dự phòng điện hay bình lưu điện - UPS cửa cuốn alpha là thiết bị phân phối điện áp để lưu cho các thiết bị cần sử dụng điện khi nguồn điện bị cúp. Tuy vậy, để chọn lựa công suất UPS cửa cuốn thì phải thỏa mãn được các tiêu chí:

- Thích hợp với tải đã và đang lắp đặt cho cửa cuốn.

- Phải tiết kiệm chi phí.

- Vừa đáp ứng thời gian dự phòng điện đúng yêu cầu của gia chủ.

Đó cũng là lý do tại sao hầu hết các hư hỏng thường gặp của bình lưu điện cửa cuốn là do quá trình sử dụng, chọn lựa bình lưu điện cửa cuốn có công suất không phù hợp với thiết bị tải dùng, hoặc chọn lựa UPS có công suất giống nhau tuy nhiên thời gian dự trữ điện của UPS cửa cuốn lại không đáp ứng cho tải của motor hiện tại./