Motor YH 300 kg

Motor YH 300 kg

Motor YH 300 kg

5,500,000

Chi tiết sản phẩm

MOTOR YH GỒM: MOTOR + LẮC + REMOTE NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
Motor YH 300 kg dùng cho cửa dưới 14m2
Bảo hành 12 tháng

\